Ngày hôm nay

YÊU CẦU BÁO GIÁ HÓA CHẤT, VẬT TƯ, SINH PHẨM Y TẾ NĂM 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Dệt May có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế, sinh phẩm y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Dệt May năm 2023 sử dụng 12 tháng cho Bệnh viện Dệt May với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Dệt May. Địa chỉ: Ngõ 454 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hoàng Xuân Sính - SĐT: 0904.686757; Email: sinhhx0282@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Dệt May. Địa chỉ: Ngõ 454 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

- Địa chỉ email: sinhhx0282@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan.

4. Thời hạn nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 19 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 29 tháng 09 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ 29 tháng 09 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế, sinh phẩm y tế gọi chung là hàng hóa: Chi tiết bảng mô tả đính kèm phụ lục 1.

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp hàng hóa  như sau:

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Dệt May. Đ/c: Ngõ 454 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội..

- Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 

- Thời gian cung ứng dự kiến 12 tháng liên tục kể từ Quý IV năm 2023.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Hồ sơ báo giá bao gồm:

a. Báo giá theo mẫu phụ lục 2 đính kèm thông báo này.

b. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế báo giá (bản giấy hoặc file mềm gửi trực tiếp về địa chỉ của bệnh viện hoặc email quy định tại khoản 3 mục I - Yêu cầu báo giá). 

c. Trường hợp bản giấy chậm trễ trong quá trình vận chuyển gửi về địa chỉ nhận trực tiếp của bệnh viện quy định tại khoản 3 mục I - Yêu cầu báo giá. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải có file mềm và bản scan của Hồ sơ báo giá theo quy định tại điểm a, b khoản 5 mục này gửi về địa chỉ email của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá trước ngày kết thúc thời hạn nhận báo giá quy định tại khoản 4, mục I - Yêu cầu báo giá; bản giấy phải được gửi về Bệnh viện Dệt May chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tiếp nhận báo giá. 

Trân trọng!

https://drive.google.com/file/d/1qrM5V37cXXaafWXKY1HMV5YgSp5l2kPw/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1Vi6VA4g89tLv4TLHIEhFYPBxh4_GdPoO?usp=drive_link